Bøgeholmgaard Miniwrap

 

I 2007 har vi investeret i maskiner til fremstilling af Miniwrap det vil sige alm. baller 36*45*80 cm og en vægt på ca 40kg. Dette har vi gjort da vi med vores hold af Islanske heste og kvæg ikke fik det foder vi fandt optimalt. Så selvom vores maskinstation lavede et godt stykke arbejde, var foderet ikke som vi godt kunne tænke os. Det vi har behov for, er 2-3 forskellige typer.

Til Tyre og Tyrekalve: 

Til Køer og Kvier:

 

Generelt er der flere foder enheder i baller med lav fugtighed, men da det er lettere at ensilere en lidt fugtigere afgrøde og da en fugtig ensilage efter vores erfaring stimulere ædelysten er dette en afvejning man må foretage efter behov samt med passende hensyn til vejret. Vores baller har et tørstof  på 50 - 75 %.

Håndteringen efter endt pakningen foregår med en balletang monteret på frontlæsseren af traktoren. Med denne stables de 6 ad gangen op til 7 i højden. De placeres på områder hvor der er udlagt strandsand da det afskrækker gnavere, samt ikke indeholder sten der kan stikke hul på plasten.